ARBEIDSVOORWAARDEN

Na ondertekening convenant sierteelt

FNV PRAAT MET WERKGEVERS OVER LEEFBAAR LOON EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Dirk Hol

FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga zette vorig jaar niet alleen zijn handtekening onder de overeenkomst, maar ook op een pot met bloemen.

De FNV gaat samen met de werkgevers in de sierteelt afspraken maken over leefbaar loon en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zowel in Nederland als in het buitenland. De afspraken zijn het gevolg van de overeenkomst Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) die 21 partijen, waaronder de FNV, vorig jaar sloten.

De totstandkoming van de overeenkomst was zeker voor de FNV geen gemakkelijke zaak. Sander Martins, FNV-bestuurder in de glastuinbouw: ‘Ons probleem was dat Nederlandse werkgevers zich wel wilden inzetten voor verbetering van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in landen als Kenia, Tanzania en Oeganda waar ze actief zijn, maar vervolgens niet thuis gaven wat betreft de situatie in Nederland. Voor ons was dat vorig jaar reden om de overeenkomst lange tijd niet te ondertekenen.’
Maar inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de werkgevers die voor de FNV voldoende waren om de IVMO Sierteelt alsnog te ondertekenen. Dat gebeurde vorig jaar in het bijzijn van de ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Voor de FNV tekende vicevoorzitter Tuur Elzinga.


TWEE STAPPEN VOORAF

Inmiddels worden de afspraken uit de overeenkomst nader uitgewerkt. Sander Martins: ‘Dan gaat het onder meer om leefbaar loon en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het leefbaar loon geeft aan wat iemand moet verdienen om te kunnen leven. Dus dat hij voldoende geld heeft voor huisvesting, voedsel, kleding, scholing en daarnaast ook een financiële buffer kan opbouwen. Wat een leefbaar loon is, verschilt van land tot land. Maar in Afrika gaan er aan het leefbaar loon vaak nog twee stappen vooraf. Daar moet je er eerst voor zorgen dat werknemers boven de armoedegrens uitkomen met hun salaris. De volgende stap is dan het minimumloon. Daarna komt pas het leefbaar loon.’


RUZIE MET CONCURRENT

Martins merkt op dat Nederlandse tuinders die in het buitenland actief zijn doorgaans best bereid zijn om het minimumloon te betalen. ‘Alleen vertellen ze er direct bij dat als ze dat zouden doen ze ruzie krijgen met concurrerende bedrijven in de regio. Dus verbeteren ze de arbeidsvoorwaarden voor hun werknemers op een andere manier: bijvoorbeeld door goede verzekeringen voor hen af te sluiten.’
Tot de 21 ondertekenaars van de IVMO Sierteelt behoren de FNV, FloraHolland, Ahold, Koppert en Glastuinbouw Nederland. Ook enkele individuele werkgevers in de glastuinbouw hebben de overeenkomst getekend. Martins: ‘Het is voor de FNV een eerste stap. Het zou breder moeten, we zijn er nog niet.’