KADERACADEMIE FNV

Opleidingsadviseurs Liesbeth Jansen
en Frans Vanderfeesten

‘TOEKOMSTGERICHT: KADER/LEDEN AAN ZET!’

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

Liesbeth Jansen en Frans Vanderfeesten

De Kaderacademie FNV ondersteunt kaderleden bij vakbondswerk in hun bedrijf. Sinds 2015, toen diverse FNV-bonden samengingen, werken opleidingsadviseurs Liesbeth Jansen en Frans Vanderfeesten voor de sector Industrie & Agrarisch. Omdat Liesbeth op 1 mei met pensioen gaat, blikken we met beiden terug en vooruit.

Zeventwintig jaar was Liesbeth in dienst bij de FNV, waarvan vele jaren als trainer, adviseur, coach en bemiddelaar. Dat laat onherroepelijk zijn sporen na. Want aan het begin van het gesprek haalt ze drie A-viertjes tevoorschijn die ze naar eigen zeggen ‘vanochtend in de trein heeft gemaakt’. ‘Ik ben nogal visueel ingesteld, dus het leek me wel overzichtelijk om wat Frans en ik de laatste vijf jaar hebben gerealiseerd in een tijdlijn te tekenen.’ Inderdaad, heel overzichtelijk.


BEDRIJFSFOTO

Frans en Liesbeth spreken tijdens het gesprek met één mond. Dat is waar vijf jaar intensief samenwerken toe leidt. Ze hebben het over de diverse trainingen die ze hebben gegeven, bijvoorbeeld de cao-werkplaats. ‘Daar leren kaderleden in één dag samen met hun FNV-bestuurder hoe ze collega’s in het bedrijf betrekken bij het afsluiten van hun cao. Daarvoor maken ze een “bedrijfsfoto”. Hoe ziet je bedrijf eruit? Welke positie heeft de bond? Op welke thema’s kun je als kaderlid inhaken? Ook organiseren we al jaren in de regio’s de Kaderopleiding Basis. Daar leert ieder beginnend kaderlid wat hij of zij moet weten om een slagvaardig kaderlid te worden. Een echte aanrader!’
Als kaderleden eenmaal klaar zijn voor hun vakbondswerk houdt het voor Liesbeth en Frans niet op. ‘Kadergroepen en hun bestuurders kunnen altijd bij ons terecht voor ondersteuning. We komen graag langs voor maatwerk, advies of inspiratie, zodat de bond in hun bedrijf nog sterker kan worden.’


ZELF BEPALEN

Eén gedachte is al die jaren leidend geweest in het werk van Liesbeth en Frans. ‘Wij kunnen van alles bedenken, maar wij hebben de wijsheid niet in pacht. De bond is een vereniging, dus de leden hebben het voor het zeggen. We reiken handvatten aan waarmee de kaderleden hopelijk verder kunnen. Maar uiteindelijk bepalen ze, ook tijdens de trainingen, zelf wat ze belangrijk vinden.’
Uitgangspunt is het werkplan van de sector Industrie & Agrarisch, waarin de onderwerpen staan waaraan we de komende jaren extra aandacht schenken. Ook dat wordt niet van bovenaf opgelegd, benadrukken Liesbeth en Frans. ‘Kaderleden in de Sectorraad bepalen samen met de bestuurders, consulenten en het sectorhoofd wat ze de komende tijd aanpakken. Dat is bijvoorbeeld naast robotisering en automatisering nu ook de energietransitie. Want die heeft gevolgen voor bedrijven én werknemers. Dus moet je daar iets mee als FNV-kaderlid in je bedrijf. Maar ook Fit over de Finish, het programma van de FNV om zo gezond mogelijk je pensioen te halen, is iets waar we aandacht besteden. Daarover organiseren we samen met kaderleden workshops op de jaarlijkse Dag van Industrie & Agrarisch, naast de diverse opleidingen en trainingen in het aanbod.’


GEEN EILANDJES

In 2014 besloten vier grote FNV-bonden en de FNV Vakcentrale tot een fusie per 1 januari 2015. Het ongedeelde FNV moest leiden tot een slagvaardiger bond. De FNV heeft nu veertien sectoren. Agrarisch Groen en Proces- en Voedingsindustrie zijn samengevoegd tot één sector. Elke sector kent een sectorraad. Liesbeth en Frans: ‘Om de samenwerking te bevorderen, organiseren we met alle sectorraden de werkplaats “Doorbreek de Cirkels!”. Hier kunnen kaderleden uit de veertien sectorraden elkaar ontmoeten. Want we willen voorkomen dat er nieuwe eilandjes ontstaan. Dat staat haaks op de gedachte van een ongedeelde FNV en Samen Sterk.’
Vakbondswerk gaat gepaard met strijd. De FNV zou lang niet zo veel bereikt hebben zonder de noodzakelijke acties, soms zelfs stakingen. Dat kan leiden tot conflicten. Soms zijn die onvermijdelijk. Daarom geeft de Kaderacademie FNV ook de training Oplossingsgericht Overleg.


MACHTELOOSHEID

Frans en Liesbeth constateren dat kaderleden nog weleens het gevoel bekruipt dat ze nauwelijks invloed hebben op de gang van zaken in hun werkomgeving. ‘Bijvoorbeeld omdat hun bedrijf onderdeel is van een multinational, waar de beslissingen in een hoofdkantoor ver weg in het buitenland worden genomen. Dat gevoel van machteloosheid proberen we te doorbreken. Als kaderlid kun je altijd directe invloed uitoefenen, op je werkplek, mét collega’s. Hoe concreter hoe beter. Ook ondernemingsraden hebben bevoegdheden, zoals het geven van advies. Het betekent dat de wet je als kaderlid mogelijkheden geeft om invloed uit te oefenen op onderdelen van het bedrijfsbeleid. Maak daar gebruik van. Dat inzicht willen we kaderleden meegeven.’


TWEE NIEUWE COLLEGA'S

In dit artikel spraken Liesbeth en Frans tot nu met één mond. Aan het einde van het gesprek stellen we ze ieder een persoonlijke vraag.
Liesbeth: wat ga je na je pensionering doen? ‘Ik heb werkelijk nog geen idee. Ik ga op 1 mei met pensioen, op de Dag van de Arbeid, een mooi moment. Ik heb er zin in, een nieuwe lente, een nieuw begin.`Zevenentwintig jaar werkte ik met veel plezier voor de vakbeweging. Ik wil alle kaderleden, leden en collega’s bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Mijn laatste advies: Houd de zaag scherp en wees een beetje lief voor elkaar. Het ga jullie goed, kameraden!’
Frans: hoe moet het nu verder zonder Liesbeth? Met een lach: ‘Het wordt wel een gemis. Uiteraard hebben we ons voorbereid op haar vertrek. Er staan twee collega’s klaar om zich in te zetten voor de sector Industrie & Agrarisch: Klara Codrington en Marcin Zielinksi. Samen kijken we vooruit wat de eenentwintigste eeuw ons gaat brengen. Welke jonge kaderleden nemen het stokje van de oude garde over? De uitdaging wordt om ons open te stellen voor nieuwe, jonge leden en kaderleden. Zij kunnen de ruimte pakken om te zorgen dat de bond ook hún bond is.’

Kijk hier voor meer informatie over de Kaderacademie FNV.