VOORWOORD

WERKT DE WET ARBEIDSMARKT IN BALANS?

Beeld Mike Raanhuis

Ja, dacht ik... hij werkt. Ik kreeg in december al de eerste berichten en in januari nog veel meer. Berichten dat werknemers met flexcontracten, zoals payroll en uitzendcontracten, in vaste dienst worden genomen. Het is nog lang niet genoeg natuurlijk, maar het is een begin. Het lijkt dus de goede kant op te gaan.
Het is wel verstandig om even naar je bond te stappen om te laten checken of je het juiste contract krijgt. En of daar in staat waar je recht op hebt, omdat dat vaak niet klopt.
Maar toch: het gaat de goede kant op.

Er zit echter een keerzijde aan deze ontwikkeling. Werkgevers willen, zeker in de sector Agrarisch Groen, de in onze ogen negatieve uitzonderingsmogelijkheden in de WAB maximaal gebruiken. Op sommige punten begrijpen we dat, maar op andere punten kunnen we dat absoluut niet goedvinden. Dat leidt er dan toe dat we niet tot overeenstemming komen aan de cao-tafels.

Moeten we dan maar alles toegeven? Ik zeg: nee!!!! Dan kunnen we beter met de werknemers in de bedrijven waar dit in de cao niet rondkomt in actie komen! En komt het niet tot een nieuwe cao? Dan kunnen de werkgevers geen gebruik maken van de uitzonderingen in de WAB en moeten ze de volledige wet naleven. Op die loonsverhoging moet je dan nog maar even wachten.

SANDER MARTINS