ARBEIDSVOORWAARDEN

Met hulp van de FNV

POOLSE VROUWEN NU CORRECT BETAALD

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

Met hulp van de FNV kregen medewerkers in de glastuinbouw waar ze recht op hadden. (Het afgebeelde bedrijf komt niet voor in het artikel).

'ER KLOPTE VAN ALLES NIET'

De FNV heeft een groot succes behaald voor zes Poolse vrouwen werkzaam in een glastuinbouwbedrijf in Zuid-Nederland. Ze werkten daar via een uitzendbureau. Ze kregen niet volgens de cao betaald, ze maakten te veel uren, toeslagen werden niet uitgekeerd. De FNV ondernam actie. Het gevolg: de dames krijgen een nabetaling van in totaal ruim 56.000 euro. Ook hebben vier medewerksters inmiddels een vast contract. En de werkgever gaat een personeels­vertegen­woordiging oprichten.

De zaak kwam in december 2019 aan het licht toen een Poolse collega de zes vrouwen erop wees dat ze te weinig verdienden voor het aantal uren dat ze werkten. Drie van de zes vrouwen willen graag vertellen wat er allemaal is gebeurd. Ze willen echter niet met hun naam in het FNV Magazine. Ze zijn 32 en 29 jaar. Ook noemen we de naam van het uitzendbureau niet, evenals die van het inlenende bedrijf. De FNV heeft dat afgesproken als onderdeel van de regeling die voor de vrouwen is getroffen.

INFORMATIEBIJEENKOMST

‘Een collega vertelde dat er iets niet klopte met ons salaris. Volgens haar werkten we te lang, maar kregen we er veel te weinig voor. Zij heeft ons in contact gebracht met de FNV.’ Het was Mariola Michno, consulent bij FNV Agrarisch/Groen, die drie dagen later een informatiebijeenkomst voor de medewerkers van dit bedrijf organiseerde. ‘Daar kwamen 24 mensen naartoe, vrouwen en mannen. Bij velen klopten er van alles niet rond de betaling. Werk aan de winkel dus voor de FNV. Dertien mensen werden direct lid van de bond.’

GEEN TOESLAGEN EN GEEN VAKANTIEGELD

De drie Poolse vrouwen die we spreken werken al lang in Nederland: 11, 7 en 6 jaar en al die tijd voor hetzelfde uitzendbureau bij dezelfde glastuinder. De vrouw die 11 jaar bij het bedrijf werkt kreeg pas na 5 jaar een vast contract, de andere twee pas onlangs door toedoen van de FNV. Een van de dames werkt hier samen met haar moeder die al 12 jaar in Nederland is, maar pas kortgeleden een vast contract kreeg. ‘Wij hebben de FNV verteld over onze problemen met contracten en uurlonen die niet klopten. Overuren werden niet betaald, we kregen geen urenlijsten. Ook ontvingen we geen toeslagen voor werk op zaterdag of zondag.’

GOEDE LOONSCHAAL

De FNV dook in de zaak en uiteindelijk werden bijna een jaar later, december 2020, met het uitzendbureau en het inlenend bedrijf afspraken gemaakt. Kirsten Zwakman, bij FNV Agrarisch Groen belast met cao-naleving: ‘Behalve de nabetaling van ruim 56.000 euro, het krijgen van een vast contract en het oprichten van een personeelsvertegenwoordiging gaat voor de medewerkers ook de cao glastuinbouw en de cao voor uitzendkrachten gelden. Verder krijgen ze wekelijks overzichten van het aantal gewerkte uren, zodat ze zelf hun loon kunnen controleren. Ook gaat de glastuinder samen met de FNV bekijken of de werknemers in de goede loonschaal zitten.’

DE MOEITE WAARD

De drie Poolse vrouwen zijn uiteraard heel tevreden met de goede afloop van de zaak: ‘De tussenkomst van de FNV heeft onze ogen geopend. Op 1 januari 2020 zijn we begonnen met het noteren van onze werkuren. Hoe laat zijn we begonnen? Hoe laat zijn we vertrokken? Hoe lang waren onze pauzes? Dat vergeleken we met wat de werkgever ons uitbetaalde. Toen werden de verschillen duidelijk. Het leverde veel papierwerk op, maar het was de moeite meer dan waard. Want nu hoeven we niet meer te veel te werken voor te weinig geld. We werken nu een normaal aantal uren tegen een normale beloning.’

'HET WAS DE MOEITE WAARD'

Deel deze pagina