VOORWOORD

IS BLIJDORP WEL ZO'N BLIJ DORP?

De afgelopen maanden waren de dierenparken volop in het nieuws. Ook diergaarde Blijdorp in Rotterdam kampte met hoge kosten omdat het publiek vanwege corona wegbleef. BNN’ers haalden geld op. Politici gebruikten de dierenparken voor publiciteit in verkiezingstijd. Maar wie bekommerde zich om de werknemers? FNV-bestuurder in opleiding Nuri Alders dook in het diepe in kwam in een bijzonder traject terecht. In 2013 verruilde Blijdorp de gemeente-cao voor de veel goedkopere Leisure cao. De werknemers behielden hun (betere) arbeidsvoorwaarden. Nieuw personeel viel onder de goedkopere cao. De verwachting was dat de oude werknemers in een paar jaar zouden vertrekken. Maar dat bleek niet het geval. Werknemers bij Blijdorp zijn namelijk erg blij met hun werk. In oktober gaf de Rotterdamse gemeenteraad Blijdorp een lening van 10 miljoen. Maar die moet wel worden terugbetaald. De directie koos daarom voor bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Nuri Alders liet een financiële analyse maken en concludeerde dat een reorganisatie

onnodig was. Blijdorp is een gezond bedrijf. Bovendien krijgt de diergaarde veel steun, behalve 10 miljoen van de gemeente ook geld uit een regeling van het Rijk voor dierenparken van in totaal 39 miljoen. Daarom benaderde de FNV politieke partijen. Werknemers werden lid. Collega Sander Martins maakte een lied ‘Blij in Blijdorp!’ Helaas, het mocht niet baten. Op 18 februari greep de gemeenteraad niet in. Blijdorp kon zo corona gebruiken om versneld van dure werknemers af te komen. De ondernemingsraad zwichtte voor de druk van de directie en sloot een sociaal plan af. De FNV werd buiten spel gezet. Misschien gaat met Pasen Blijdorp weer open. Dan staan anderhalf miljoen mensen weer te dringen voor de deur. Gelukkig, de dieren zijn er nog. Maar de werknemers, die zo blij waren in Blijdorp, zijn dan al lang vervangen door goedkope flexkrachten. marcella.bense@fnv.nl