COLUMN

MARIKE

Marike Schooneveldt is adviseur veilig en gezond werk voor de sector Industrie & Agrarisch.

CORONA

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden ons leven behoorlijk op zijn kop gezet. Van de ene op de andere dag moesten we, indien mogelijk, opeens allemaal thuiswerken. Voor iemand die op kantoor werkt, zoals ik, is dat nog wel te doen. We hebben allemaal al een laptop en al snel konden we ook een stoel, muis, toetsenbord en een los beeldscherm van kantoor lenen, zodat we een verantwoorde thuiswerkplek konden maken.

Voor velen van jullie is dat niet het geval. Het werk in de complete voedingsindustrie werd als cruciaal bestempeld en moest gewoon doorgaan. Hoe doe je dat, in de fabriek werken met veel collega’s dicht op elkaar? Bij de FNV kregen we hier veel vragen over. We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden op onze website gezet.

Eind maart werden ook de eerste protocollen opgesteld over hoe je veilig moet werken en je aan de RIVM-maatregelen moet houden. Inmiddels is er een hele lijst van protocollen. Bij sommige is de FNV betrokken, bij heel veel echter niet. Een slechte zaak, waar we bij de ministeries van Economische zaken en Sociale zaken en Werkgelegenheid telkens weer melding van maken.

Een goed protocol betekent helaas niet dat het ook in de praktijk goed gaat. Slachthuizen lijken brandhaarden te zijn voor besmetting met het coronavirus en inmiddels is er een slachthuis volledig gesloten. Laat het ons weten wanneer je werkgever zich niet aan de RIVM-richtlijnen houdt of het afgesproken protocol niet naleeft. Als FNV proberen we dan met hem te praten en ook kunnen we dit doorgeven aan de Inspectie SZW. Je werkgever moet ervoor zorgen dat jij veilig en gezond je werk kunt doen en niet ziek hierdoor wordt. Dus moet hij er ook alles aan doen om te voorkomen dat je besmet raakt met het coronavirus op je werk.