CAO

LOONSVERHOGING BIJ ROYAL FLORAHOLLAND DOOR CORONACRISIS TOT 1 OKTOBER UITGESTELD

Tekst Adrie Boxmeer Beeld ANP

In de eerste weken van de coronacrisis werden bij Royal FloraHolland in Aalsmeer niet verkochte bloemen doorgedraaid.

De algemene loonsverhoging bij Royal FloraHolland (RFH) van 2,5 procent is uitgesteld van 1 juli tot 1 oktober. Ook de periodieke loonsverhoging is uitgesteld tot 1 oktober. Die had eigenlijk op 1 april moeten worden uitbetaald. De leden van de FNV zijn met het uitstel akkoord gegaan vanwege de slechte situatie waarin RFH door de coronacrisis is terechtgekomen.

RFH heeft zeker in de eerste weken van de coronacrisis in maart en april forse klappen gehad. De export van bloemen kwam nagenoeg stil te liggen. Het gevolg: in zowel Naaldwijk als Aalsmeer moesten onverkochte bloemen worden doorgedraaid. FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg: ‘We zagen dat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, waarbij de overheid bij minimaal 20 procent inkomstenverlies maximaal 90 procent van de loonkosten vergoedt, niet voldoende was om RFH door de crisis heen te helpen. Want de NOW houdt onvoldoende rekening met seizoensinvloeden. RFH kon ook een beroep doen op het Noodfonds Sierteelt, waardoor de pijn zou worden verzacht. Maar de directie bleef maar volhouden dat dit onvoldoende was om het bedrijf door de crisis heen te slepen.’

BRUG TE VER

De FNV heeft acht weken met de directie van RFH onderhandeld. Brandenburg: ‘Onze insteek was dat de werknemers niet de dupe moesten worden van de verslechterde situatie. Zij hebben de afgelopen periode hard gewerkt en wij vonden dat hun loyaliteit en betrokkenheid beloond moesten worden. Maar RFH was van mening dat de cao moest worden opengebroken. De directie bleef maar vasthouden aan de eis om de loonsverhoging te verschuiven naar 1 oktober onder voorwaarde dat die alleen maar zou worden uitbetaald als het beter zou gaan. Maar dat was voor ons een brug te ver: de werknemers nu geen loonsverhoging geven en ze de hele zomer in onzekerheid laten of ze die überhaupt dit jaar nog zouden krijgen.’

STERKSTE SCHOUDERS

De FNV probeerde de directie van RFH ervan te overtuigen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moesten dragen. Temeer, daar in mei de handel bij RFH weer begon aan te trekken. Maar de directie wilde daar niets van weten. Zij vond dat, omdat iedereen met de crisis had te maken, iedereen een bijdrage moest leveren.

Uiteindelijk bereikten de vakbonden na lang onderhandelen op 18 mei een akkoord met RFH: de algemene en periodieke loonsverhogingen worden uitgesteld tot 1 oktober, net als de variabele beloning over 2019. Met terugwerkende kracht is bepaald dat voor werken op Koningsdag geen feestdagentoeslag wordt uitbetaald. Iedereen die op deze dag heeft gewerkt, heeft naast zijn salaris de gewerkte uren in vrije tijd teruggekregen.

GEMENDE GEVOELENS

Jeroen Brandenburg: ‘We hebben het resultaat neutraal aan onze leden voorgelegd. Een krappe meerderheid heeft met zeer gemengde gevoelens ingestemd met deze afspraken, omdat er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. Die gemengde gevoelens blijken uit de reacties die wij van de leden op deze stemming hebben ontvangen. Wij zullen deze opmerkingen zeker delen met de directie. De komende tijd willen we met RFH praten over hoe het nu verder moet. Daar hoort voor ons nadrukkelijk bij dat als de handel verder aantrekt we zullen bekijken of de uitgestelde loonsverhogingen alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 april en 1 juli kunnen worden uitbetaald.’

Cao hoveniers met een jaar verlengd

De cao voor de hovenierssector wordt ongewijzigd verlengd van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. In september gaan vakbonden en werkgevers praten over een loonsverhoging. FNV-bestuurder Marjolein Dubbelaar: ‘De werkgevers hebben aangegeven nu geen concreet loonbod te kunnen doen. Maar wij vinden het wel belangrijk dat werknemers goede loonafspraken krijgen in de nieuwe cao, óók in coronatijd. In september is de situatie volgens werkgevers beter in te schatten. Dan gaan we dus praten over een loonsverhoging.’ 

Ook komt er een studie naar eerder stoppen met werken voor zware beroepen. Het landelijke pensioenakkoord biedt die mogelijkheid. Een werkgever kan drie jaar voor de AOW-datum boetevrij ruim 20.000 euro per jaar verstrekken. Daarnaast kunnen werknemers verruimd tijd sparen om voor hun pensioen op te nemen. Marjolein Dubbelaar: ‘Ondanks dat de cao nu een jaar is verlengd, willen we wel al met dit onderzoek starten. Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar een regeling voor onwerkbaar weer. Denk bijvoorbeeld aan richtlijnen voor het werken tijdens hitte.’

Deel deze pagina