SERVICE

REDACTIERAAD

Kaderleden uit verschillende sectoren vormen de redactieraad agrarisch/groen. Die adviseert over artikelen en evalueert de inhoud.

Suggesties? Neem contact op met:

Johan Krol – bedrijfsverzorging

06-20283577

Sander Niessen – dierhouderij

06-51645133

Marian Putter – veilingen

06-41483080

Brahim Rezziki – zaadsector

06-46963404

Jos Roberts – bedrijfsverzorging

06-10762686

Corry van Velzen – glastuinbouw
06-42941990