DODELIJKE ONGELUKKEN IN 2021

TIEN DODELIJKE SLACHTOFFERS IN AGRARISCHE SECTOR

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

In de agrarische sector worden vaak grote machines gebruikt.

JONGSTE SLACHTOFFER WAS TWEE JAAR OUD

In 2021 vielen er in de agrarische en groene sector tien dodelijke slacht­offers door ongelukken. Dat waren twee slachtoffers meer dan in 2020. FNV-bestuurder Linda Slagter: ‘Iedere dode in onze sector is er één te veel. We moeten naar nul dodelijke ongelukken.’

Afgelopen jaar vielen de meeste slachtoffers, zes, in de dierhouderij (koeien, varkens, paarden). Zo overleed een vrouw van 20 na de val van een paard en kwam een 79-jarige man om bij een incident met een stier. Het jongste slachtoffer in 2021 was een peuter van 2, die werd aangereden door een shovel; de oudste was 83 en raakte bekneld onder een heftruck. Bij een ander dodelijk ongeval viel een 38-jarige man in een mestsilo. Dat blijkt uit cijfers van Stigas (Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren). Binnen Stigas werkt de FNV met onder meer het CNV en LTO Nederland eraan om de agrarische en groene sector veiliger te maken en het aantal ongelukken terug te dringen.

Van de tien ongevallen betrof het drie keer een werknemer, twee keer een vrijwilliger, twee keer de ondernemer zelf, en in de overige gevallen een kind, een gezinslid en een derde. De oorzaak was in vijf gevallen een machine (sorteermachine, voermachine, een heftruck en twee keer een shovel). Verder vonden er ongevallen plaats met een mestsilo (mestgassen), een vallende hooibaal, een paard, een stier en tijdens het rietbranden. In de tien jaar ervoor was het gemiddelde 18 ongevallen per jaar. De meest voorkomende oorzaak zijn ongevallen met (rijdende) machines. Hierbij gaat het relatief vaak om ongevallen met trekkers, heftrucks en shovels.

Een te veel

FNV-bestuurder Linda Slagter: ‘Elk ongeluk is er een te veel in de agrarische sector en elk dodelijk ongeluk al helemaal. Een eerste stap naar het veiliger maken van een bedrijf is het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Dat moet de werkgever doen. Zo’n RIE is verplicht voor elk bedrijf met personeel en brengt deze alle risico’s op ongelukken en gezondheidsklachten in kaart. Tweede stap is het maken van een plan om de risico’s aan te pakken. Verder sluiten we als FNV met werkgevers een arbocatalogus af, waarin we afspraken maken over gezond en veilig werken.’

Machines

De helft van de dodelijke ongelukken wordt veroorzaakt door machines. Niet verwonderlijk helaas, want in de agrarische sector wordt vaak met grote machines gewerkt. Niets voor niets zet de FNV zich via Stigas al jaren via de campagne ‘Veilig op 1’ ervoor in dat werknemers voldoende voorlichting en instructie krijgen voordat ze een machine gaan gebruiken. Een van de aandachtspunten is het dragen van een veiligheidsgordel op een tractor. Helaas zijn er regelmatig dodelijke ongelukken met trekkers, die hadden kunnen worden voorkomen als de bestuurder een gordel had gedragen. Want de cabine is zo gebouwd, dat hij niet indeukt als de trekker kantelt of op zijn kop rolt. De gordel zorgt ervoor dat je binnen de veilige cabine blijft. Zonder gordel loop je echter het risico uit de cabine te worden geslingerd en onder de vallende trekker te komen.

GORDELS OP TREKKERS VOORKOMT DODEN

Deel deze pagina