COLUMN

MARIKE

Marike Schooneveldt is adviseur veilig en gezond werk voor de sector Industrie & Agrarisch.

MACHINE(ON)VEILIGHEID

Jaarlijks zijn er circa vierhonderd machineongevallen, meer dan één per dag dus. In de industrie zijn ongelukken met machines zelfs de meest voorkomende ongevallen. Helaas met vaak zeer ernstig, blijvend letsel.

Ruim de helft van het aantal machineongevallen leidt tot een amputatie van één of meer ledematen. Reden voor de agrarische sector om in de themaweek ‘Veilig op 1’ van 14 tot en met 18 september speciaal aandacht te hebben voor veilig werken met machines.

Hoe komt het toch dat er zo veel ongevallen met machines plaatsvinden? Het gaat bijna altijd mis met de afscherming van de machine. Die ontbreekt, is kapot of verwijderd. En in meer dan een kwart van de ongevallen heeft de medewerker de gevarenzone bewust genegeerd!

Je werkgever moet er voor zorgen dat jij veilig met een machine kunt werken. Dus die moet zorgen dat er een afscherming is. Ook moet de werkgever jou uitleggen waarom die bescherming er zit en er toezicht op houden dat die niet verwijderd wordt en goed onderhouden.

Maar ook jij hebt een verantwoordelijkheid. Ook al wil je werkgever dat je snel werkt en duurt het soms langer om de machine stil te zetten als die vastgelopen is: je veiligheid en gezondheid zijn toch belangrijker. Jij wilt toch ’s avonds weer met tien vingers naar huis? En denk je dat je werkgever het leuk vindt om je familie te moeten bellen dat je door een machine bent gegrepen? Dus ga het gesprek aan met je werkgever als die wil dat jij onveilig werkt. Want op een ernstig machineongeval zit niemand te wachten.