INDIA

Katoen- en zaadtelers in India:

MINDER KINDERARBEID, MAAR NOG STEEDS GEEN MINIMUMLOON

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Glocal Research Hyderabad

Er werken steeds minder kinderen in de Indiase katoen- en zadenteelt. Het aantal kinderen jonger dan 14 dat in de katoenindustrie werkt, daalde tussen 2015 en nu met 20 procent. Bij de teelt van tomaten, pepers en okra’s daalde het in twee Indiase deelstaten zelfs met 38 tot 40 procent. Dat staat in een rapport van Arisa, een Nederlandse organisatie die zich inzet voor verbeteringen van de mensenrechten in Zuid-Azië. Desondanks is er nog steeds sprake van kinderarbeid: In 2019 werkten 151.000 jonge kinderen in de Indiase katoenteelt. Arisa onderzocht ook hoe vaak de bedrijven het minimumloon betalen.

De onderzoekers hielden diverse nationale en internationale bedrijven tegen het licht die in India actief zijn. Daar zaten ook twee Nederlandse ondernemingen bij: Enza Zaden in Enkhuizen en Rijk Zwaan in De Lier. Beide Nederlandse bedrijven kregen geen positieve vermelding in het rapport wat betreft het tegengaan van kinderarbeid. Tien bedrijven scoorden wel goed: vier Indiase (Advanta, Kalash, Namdhari en Tierra Agrotech), twee Duitse (Bayer en BASF), een Zwitsers (Syngenta), een Frans (Limagrain), een Thais (East-West Seed) en een Japans (Sakata). De onderzoekers benadrukken dat het een misverstand is dat de meeste werkende kinderen hun ouders helpen die er ook werken tijdens schoolvakanties en voordat en nadat ze naar school gaan. Dit misverstand is in de wereld geholpen door de Indiase overheid en diverse bedrijven. Alhoewel het aantal werkende familieleden toeneemt, is het aantal kinderen dat samen met de ouders werkt in de katoenteelt minder dan 40 procent en in de zadenteelt minder dan 25 procent.

MINIMUMLOON

Arisa onderzocht ook of de bedrijven hun medewerkers het minimumloon betaalden. Dat gebeurde zelden, ondanks dat de Indiase wet dat wel voorschrijft. In vergelijking met vijf jaar ervoor is de kloof tussen het minimumloon en wat er werkelijk wordt betaald in alle deelstaten toegenomen: in het minst ongunstige geval met 6,6 procent en in het ergste geval met 41 procent.

AANBEVELINGEN

Arisa doet aan het einde van het rapport enkele aanbevelingen. Zo worden de bedrijven opgeroepen om alle medewerkers, op alle niveaus, er van bewust te maken dat kinderarbeid moet worden tegengegaan. Voor wie denkt dat dit een open deur is: lang niet overal in India is men hiervan overtuigd. Bij de aanbevelingen voor invoering van een minimumloon wordt speciaal aandacht geschonken aan de positie van vrouwen. Want zij zijn het die in ieder geval vaak worden onderbetaald, maar ook achtergesteld ten opzichte van mannen bij de uitvoering van werkzaamheden en het naleven van hun rechten.

GEEN COMMENTAAR

Arisa heeft het rapport aan alle bedrijven die het heeft onderzocht aangeboden. Diverse ondernemingen reageerden en beloofden beterschap. Rijk Zwaan reageerde karig: we hebben het rapport gelezen en hebben verder geen commentaar. Maar dat was altijd nog meer dan Enza Zaden die tot de negentien bedrijven behoorde die helemaal niet reageerden.