PENSIOENOPBOUW

SPANNEND HALF JAAR VOOR BPL PENSIOEN

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

‘SPANNEND HOE HOOG DE RENTE OP 30 SEPTEMBER 2020 ZAL ZIJN’

Hoeveel pensioen gaan de werknemers in de agrarische en de groene sector die onder pensioenfonds BPL Pensioen (BPL) vallen volgend jaar opbouwen? Over die vraag moeten de sociale partners en het bestuur van BPL binnenkort een besluit nemen. Een besluit dat mede afhangt van de hoogte van de rente die wordt gebruikt om de premie te berekenen.

Robert Kiburg is actuaris bij BPL. Hij berekent op basis van onder meer de levensverwachting hoe BPL er financieel voor staat en de premie die nodig is voor de pensioenopbouw. ‘De huidige premie is vastgesteld op basis van de rente van 30 september 2015. Om schommelingen in de premie te voorkomen, is de rente toen voor vijf jaar vastgesteld. Dit jaar moet die dus opnieuw vastgesteld worden. Sinds 30 september 2015 is de rente echter fors gedaald: van 1,8 procent naar op dit moment rond de 0,3 procent. Het is dus spannend hoe hoog de rente op 30 september 2020 zal zijn. Hierbij geldt: hoe lager de rente, hoe duurder de opbouw van pensioen. Ook heeft dit gevolgen voor de hoogte van de pensioenpremie die de deelnemers moeten betalen. Premies dragen overigens maar beperkt bij aan het vermogen van pensioenfondsen. Beleggingen hebben een veel grotere invloed. Maar door de gedaalde rente is de financiële situatie ondanks de behaalde goede rendementen weleens beter geweest.’

HOGERE PREMIE

Om er in ieder geval voor te zorgen dat er voldoende premie binnenkomt, hebben vakbonden en werkgevers (sociale partners) besloten om in 2020 de premie voor de werknemers te verhogen met 2 procent en die voor de werkgevers met 1,3 procent. Die van de werkgevers is minder gestegen, omdat zij in het verleden meer hebben bijgedragen. In 2021 gaan de premies voor beiden nog eens omhoog met 0,7 procent. De totale pensioenpremie die werknemers en werkgevers gezamenlijk betalen is dit jaar 25 procent. Hiervan betalen de werkgevers bijna driekwart en de werknemers iets meer dan een kwart. Volgend jaar is de premie 26,4 procent.

OPBOUWPERCENTAGE

Pensioen bouw je over vele jaren op, elk jaar dus een klein deel. Dit jaar bouw je 1,875 procent op van je totale pensioen. Dat is het hoogst mogelijke percentage dat je in een jaar wettelijk opzij mag zetten voor je pensioen. Of dat maximum ook volgend jaar geldt, bepalen de sociale partners na 30 september. Robert Kiburg: ‘Omdat de premie voor 2021 al is vastgesteld leidt de lagere rente voor 2021 mogelijk tot een lagere opbouwpercentage. Overigens heeft BPL nu een hoger opbouwpercentage dan diverse andere pensioenfondsen.’

KORTEN OF NIET?

Dan blijft de vraag: moet BPL volgend jaar vanwege de slechte financiële situatie korten op de pensioenen? Kiburg: ‘Dat hangt van de dekkingsgraad af, de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van een fonds. Bij een dekkingsgraad van 100 procent is die precies voldoende om alle uitkeringen nu en in de toekomst te betalen. Beter is om een iets hogere dekkingsgraad te hebben, dan heb je een reserve voor tegenvallers. Dat is wettelijk ook voorgeschreven. Voor BPL ligt de minimale ondergrens op 104,3 procent. Dat halen we op dit moment niet. Aan deze grens moet BPL op 31 december 2020 voldoen. Anders moet er in 2021 gekort worden. Maar omdat veel fondsen een te lage dekkingsgraad hebben, hanteert minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor dit jaar een minimale ondergrens van 90 procent. Maar ook daar zit BPL op dit moment onder. De actuele dekkingsgraad was in juli 85,3 procent. Het wordt dus spannend of de dekkingsgraad op 31 december 2020 hoog genoeg is.’

GOED PENSIOEN

Robert Kiburg wil benadrukken dat BPL Pensioen een groot, goed en solidair pensioenfonds is. ‘Hierdoor bestaat er een goed pensioen voor iedereen in de sector. Zelfs na de achterliggende jaren waarin de rente daalde, de beurskoersen soms flink schommelden, is er nog steeds een goed pensioen. Dit komt ook zeker door het goede overleg tussen de sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds. Dit gaat helpen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar gaat u de komende periode nog veel over lezen en horen.’

‘BPL PENSIOEN IS NOG STEEDS EEN GROOT, GOED EN SOLIDAIR PENSIOENFONDS’

Deel deze pagina