CAO-ONDERHANDELINGEN

WERKNEMERS FLORA­HOLLAND: NULLIJN DIRECTIE ONACCEPTABEL

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

'HET PERSONEEL IS HET WERKKAPITAAL. WEES ER ZUINIG OP'

De werknemers bij Royal FloraHolland (RFH) voelen niets voor de nullijn die de directie voorstelt. Maar liefst 97 procent is daar tegen blijkt uit een enquête die de FNV onder de medewerkers heeft gehouden. Daarmee zitten de onderhandelingen over een van de grootste cao’s in de agrarische sector muurvast.

Uit de enquête blijkt ook dat een grote meerderheid (92 procent) tegen het voorstel van de werkgever is om de zaterdagtoeslag af te schaffen en de ‘dagspiegel’ (de uren waarvoor geen toeslag wordt betaald) te vervroegen van 6.00 uur naar 5.00 uur. Verder voelt 83 procent niets voor het splitsten van de huidige cao in een voor de medewerkers in de logistiek en een voor de rest van de werknemers.

'MOTIVEER JE MENSEN'

De invullers van de enquête konden ook hun persoonlijke mening over de directievoorstellen online toevoegen. De reacties logen er niet om, bijvoorbeeld over de nullijn.

  • ‘De mensen van de werkvloer moeten nu al meer werk met minder mensen klaar zien te krijgen. De werkdruk, de wisseldiensten en andere zware omstandigheden worden te gemakkelijk genegeerd. Je ziet het in de gehele maatschappij dat laagopgeleiden niet goed kunnen rondkomen van hun loon, omdat de vaste lasten elk jaar fors toenemen. Daarom vind ik dat deze groep wel wat extra hoort te krijgen. Laten we de hogere inkomens dan maar even op de nullijn zetten.’
  • ‘De koopkracht moet gehandhaafd blijven. Uit het voorstel van de directie spreekt weinig vertrouwen in de toekomst. We weten hoe moeilijk het is om goed personeel aan ons bedrijf te binden. Doe daar in ieder geval je best voor, zou ik zeggen. Sta voor je mensen, want zonder mensen is er geen Royal FloraHolland. Het personeel is het werkkapitaal waar zuinig mee omgegaan dient te worden. Motiveer je mensen, in plaats van ze te demotiveren.’
  • ‘Je kunt een structureel onvoldoende rendement niet zomaar even op het personeel afwentelen. De onderbouwing voor het hanteren van een nullijn is zwak en niet reëel. Bovendien geldt de nullijn blijkbaar niet voor de mensen die niet onder de cao vallen, zoals directie en de Raad van Commissarissen. In het jaarverslag zie ik dat die wel flinke verhogingen van de beloningen hebben ontvangen. Daarom is het voorstel van de nullijn natuurlijk niet acceptabel.’

STANDPUNT NIET VERANDERD

Ook op de andere directievoorstellen reageerden de werknemers ronduit negatief. Volgens FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg geven ze hiermee een duidelijk signaal aan de directie. Hij bood de uitslag van de enquête op 15 juli aan aan de directie bij het begin van de derde onderhandelingsronde over een nieuwe cao. Bij de volgende ronde op 27 augustus gaf de directie aan dat zij de resultaten van de enquête goed had bestudeerd. Echter, haar standpunt over een mogelijke loonsverhoging en de versoberingen bleek er niet door te zijn veranderd.

FNV-VOORSTELLEN

En dat terwijl de FNV een loonsverhoging van 5 procent vraagt voor een eenjarige cao (van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022). Om de werknemers te belonen voor hun inzet tijdens de coronacrisis wil de FNV dat iedereen daarnaast een eenmalige bonus van 500 euro krijgt. Ook uitzendkrachten moeten die krijgen. Verder moet het minimumuurloon in de cao tot ten minste 14 euro worden verhoogd.

ZEER TELEURGESTELD

Jeroen Brandenburg: ‘Wij hebben op 27 augustus de directie laten weten zeer teleurgesteld te zijn dat ze blijft vasthouden aan de nullijn en de versoberingen, ondanks dat de werknemers die massaal afwijzen. De directie gaf aan onze frustratie te begrijpen en vroegen ons om meer tijd zodat ze op 17 september tijdens de volgende onderhandelingsronde zouden kunnen reageren. Daar hebben we als bonden onder protest mee ingestemd. Maar als wij op 17 september er niet uitkomen, dan zullen wij onze leden raadplegen over verdere stappen.’

'DE NULLIJN GELDT BLIJKBAAR NIET VOOR DE DIRECTIE EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN'

Lees hier de FNV-nieuwsbrief over de cao-onderhandelingen bij Royal FloraHolland.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de cao-onderhandelingen bij Royal FloraHolland? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Deel deze pagina