COLUMN

MARIKE SCHRIJFT

Marike Schooneveldt is adviseur veilig en gezond werk voor de sector Industrie & Agrarisch.

ROBOTS EN EXOSKELETTEN

Op steeds meer werkplekken worden robots en cobots ingezet. De cobot is een robot is die samenwerkt met mensen, terwijl een robot meer zelfstandig opereert. Ook de ontwikkeling van exoskeletten staat niet stil. Dat zijn mechanische hulpmiddelen die ondersteuning bieden aan bijvoorbeeld de romp of de bovenarm, zodat spieren minder kracht hoeven te leveren.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de veiligheid en gezondheid van werkenden, een belangrijk punt van zorg voor de FNV. De bond is niet tegen vernieuwing, maar de inzet van een robot of cobot mag niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid. Met een robot werken leidt tot meer repeterend of eenzijdig werk. Dat geeft nieuwe risico's en mogelijk extra ongevallen. De robot kan ’s nachts wel doorwerken, maar langdurig nacht­werk is ongezond voor mensen.

Bij het gebruik van een exoskelet is er op korte termijn minder spierkracht nodig. Daardoor kost het werk minder energie en is het langer vol te houden. Dit lijken voordelen te zijn, maar wat zijn de effecten van het gebruik van een exoskelet op de lange termijn? Dat is op dit moment nog niet bekend.

Wijziging van de arbeidsomstandigheden mag alleen maar als de ondernemingsraad ermee instemt. Dat geldt ook voor de inzet van een robot of een ander mechanisch hulpmiddel. De FNV vindt het daarom belangrijk dat werknemers en de OR vanaf het begin betrokken worden als de werkgever hierover nadenkt.

We willen graag weten wat jouw ervaringen zijn met robots of mecha­nische hulpmiddelen. Wordt het werk hierdoor veiliger of juist onveiliger? Laat het me weten en stuur een mail naar marike.schooneveldt@fnv.nl. Jouw ervaringen nemen we dan mee in onze strijd voor een veilige werkplek.