INTERVIEW

Ger Deleij, FNV Industrie en Agrarisch Groen

‘OP WEG NAAR LEDENWINST’

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

'DE FNV STAAT OP EEN BESLISSEND MOMENT IN HAAR BESTAAN'

'Het komende jaar komt het erop aan voor de vakbond. Het ledenverlies moet worden gestopt. Daar ga ik met iedereen binnen de FNV keihard aan werken.'

In mei volgend jaar gaat Ger Deleij, manager collectief Industrie en Agrarisch en Groen, met pensioen. Maar voordat het zover is wacht hem een grote klus; het ledenaantal van de FNV moet groeien. 'Waarom ik vlak voor het einde van mijn carrière nog aan deze stevige opdracht begin? Omdat de FNV op een beslissend moment staat in haar bestaan. Het is erop of eronder. Als de bond nog kleiner wordt, lopen we het risico gemargina­liseerd te worden. We hebben met het Ledenparlement afgesproken dat we werken aan groei. Het ledenverlies wordt welis­waar minder, maar is nog niet tot stilstand gekomen. De toestroom is nog onvoldoende om de uitstroom te compenseren. Dat moeten we het komende jaar echt oplossen.'

EXTRA ENERGIE

'We moeten prioriteiten stellen. Waaraan moeten we meer aandacht besteden en waaraan minder? We sluiten heel veel cao's af, nagenoeg overal op dezelfde manier. Dat kost veel energie. Hoe kunnen we dat efficiënter doen? Uiteraard blijft de belangenbehartiging van leden voorop staan. Verder moeten we de bedrijven doorlichten: wat speelt er, is er reële kans op ledengroei? Op basis van die cijfers kunnen we vervolgens de juiste prioriteiten stellen. Er zijn grote bedrijven en sectoren waar we relatief weinig leden hebben, daar liggen dus kansen. Laten we daar extra energie in steken. Als we dat niet doen, gaat de bond de strijd verliezen.'

GROEIPOTENTIE

'Ik ga alle bestuurders vragen om uit hun pakket een of twee bedrijven aan te wijzen met groeipotentieel. Dan kunnen ze daar hun energie op richten. Ik weet zeker dat we de leden bij bedrijven met weinig groei­mogelijkheden ervan kunnen overtuigen dat groei elders ook in hun belang is. Een grote sterke FNV is immers in het belang van alle leden. Een mooi voorbeeld van een sector met groeipotentie is die van de wasserijen. Daar was nog nooit actie gevoerd. Twee bestuurders hebben met de leden en kaderleden het vuur uit hun sloffen gelopen. En na een redelijk cao-resultaat gaan ze nu met kaderleden die onlangs actief zijn geworden binnenkort alweer praten over de volgende cao.'

LEDENWINST

'Ik streef ernaar om op 1 juni volgend jaar minimaal het ledenverlies tot stilstand te brengen. Vervolgens moet de sector Industrie doorstoten naar ledenwinst. In de sector Agrarisch en Groen is ook zeker groei mogelijk. We hebben een plan gemaakt om dit te realiseren. Er komen daar enkele nieuwe bestuurders en consulenten en tijdelijk een nieuwe teamleider, Jan van den Brink, ter vervanging van de huidige zieke teamleider.'

VEEL ENERGIE

'Ik heb nog acht maanden tot mijn pensioen in mei. Dat lijkt weinig tijd, maar samen met iedereen ga ik er met veel energie in.'

'VOLGEND JAAR JUNI MOET HET LEDENVERLIES ZIJN GESTOPT'

Ger Deleij

Ger Deleij was van 1986 tot 1997 bestuurder bij de Industriebond FNV. Daarna werkte hij als HR-manager zeventien jaar in het bedrijfsleven bij ECT, Boskalis en Van Gansewinkel. In 2014 keerde hij terug bij de FNV. Eerst als bestuurder voor de uitkeringsgerechtigden, waar hij twee jaar het project leidde tegen gratis werken met behoud van uitkering en dus zonder fatsoenlijk cao-loon. Daarna behartigde hij de belangen van de vakbondsleden bij PostNL en werd hij teamleider en sectorhoofd bij FNV Publiek Belang en Media en Cultuur. En nu dus zijn laatste functie tot aan zijn pensionering op 1 mei volgend jaar als interim manager collectief (voorheen Sectorhoofd) Industrie en Agrarisch en Groen. Deleij is de opvolger van Mariska Razoux Schultz-Helbig die in 2021 FNV directeur werd.

Deel deze pagina