PENSIOENAKKOORD

DRIE JAAR EERDER STOPPEN MET WERKEN

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

Maximaal drie jaar voor je pensioen stoppen met een bijdrage van je werk­gever van maximaal 1847 euro bruto per maand of 22.167 bruto per jaar. Het Nationale Pensioenakkoord van 2019 maakt het mogelijk sinds begin dit jaar. Inmiddels is er in bijna een derde van alle cao's een afspraak over gemaakt.

Tot 2021 moesten werkgevers over het bedrag dat ze aan werknemers betaalden die eerder willen stoppen een RVU (Regeling Vervroegde Uittreding)-boete van 52 procent betalen. Er was dus geen werkgever die dit in zijn hoofd haalde. Maar als onderdeel van het Pensioenakkoord is deze boete tot 1 januari 2026 afgeschaft. Hierdoor is het mogelijk dat werknemers maximaal drie jaar voor pensioendatum stoppen met werken.

Maximaal, omdat de vraag hoe lang werknemers van de regeling gebruik kunnen maken afhangt van de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Zo wordt bij de politie twee jaar RVU-uitkering vergoed die over drie jaar mag worden verdeeld, in de schoonmaaksector geldt het voor het laatste jaar en in de havens vanaf 65 jaar.

ZWAAR BEROEP

Klaas Bangma is bij de FNV verant­woordelijk voor vroegpensioen­regelingen. 'De regeling is opgezet omdat door het verhogen van de AOW-leeftijd steeds vaker blijkt dat mensen in een zwaar beroep langer doorwerken niet of nauwelijks kunnen volhouden.'

Een ‘zwaar beroep’ is werk met veel fysieke inspanning (tillen en werken in een ongemak­kelijke houding), of met veel psychische inspanning (tijdsdruk, onregelmatig werk, ploegendiensten en nachtwerk), of met veel lawaai, gevaarlijke stoffen, in hitte of kou. Verder werkomstandigheden die op lange termijn een verhoogd risico voor de gezondheid zijn of tot vroegtijdige uitval leiden. Of werk dat werknemers onmogelijk hun hele arbeidsleven kunnen volhouden, of waarvan de risico's vanwege organisatorische of technische omstandigheden niet voorkomen kunnen worden.

MOEIZAME DISCUSSIES

Toch kan deze mooie definitie tot moeizame discussies met werkgevers leiden. Bangma: 'Dat klopt. Om dat te voorkomen stelt de FNV in de industrie en de agrarische sector regelmatig voor het werk van iedereen tot een bepaalde salarisschaal automatisch tot een zwaar beroep te berekenen. In de industrie staat de regeling dikwijls open voor mensen die langdurig in ploegendiensten hebben gewerkt. Bij DSM en Teijin Aramid gelden deze beperkingen niet. Maar dat komt verder helaas nog niet veel voor.'

WAAR?

Inmiddels heeft de FNV met diverse werkgevers in de proces- en voedings­industrie afspraken gemaakt over invoering van de RVU-regeling. Naast DSM zijn dat onder meer Nouryon, de vleeswarensector, Borealis Plastomers, Cargill Coca & Chocolate en Eastman Plastics. In de hovenierssector wordt mogelijke invoering onderzocht.

Deel deze pagina