VOORWOORD

MEER LEDEN, MEER SUCCES!

Succes valt of staat met de organisatiegraad. Hoe meer mensen lid zijn van de vakbond, hoe beter en sterker de slagkracht. Het maakt het gemakkelijker om de inzet voor een betere cao, sociaal plan of pensioenregeling ook daadwerkelijk te verzilveren. Dat is de macht van het getal.

Het betekent niet dat altijd actie nodig is om onze doelen te realiseren. Heel vaak komen we er gewoon wel uit met een duidelijke inzet en door normaal overleg te voeren met werkgevers. Hierbij geldt wel: meer leden, meer succes.

Verjonging van de bond zien we gelukkig ook. Op ledenvergaderingen ontmoeten we steeds meer jongeren die door slechte arbeidsomstandigheden politiek bewust zijn geworden. Zij hebben goed door dat we alleen samen kunnen scoren.

Het ledental van de FNV staat ondertussen onder druk. Waar dat precies aan ligt, is niet meteen helder. Wil jij helpen het tij te keren? Zet je in om samen de bond sterker te maken. Schrijf je collega in en betrek hem bij de bond. Spreek altijd de nieuwe collega aan over het lidmaatschap. En maak dan duidelijk dat waar de bond langs komt voor de cao, het loon en de afspraken beduidend beter zijn en worden.

Heb jij een idee om collega's in te schrijven bij de bond en heb je hulp en wervingsmateriaal nodig, neem dan contact op met je vakbondsbestuurder.

Janwillem Compaijen janwillem.compaijen@fnv.nl