COLUMN

MARIKE SCHOONEVELDT

GEVAARLIJKE STOFFEN ZIJN OVERAL

De laatste tijd staan de kranten vol met berichten over stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid. Pesticiden in de land- en tuinbouw waar je parkinson van kunt krijgen, chroom 6 en dieseluitlaatgassen waar je kanker van kunt krijgen. Stikstof in de lucht en PFAS in de grond. Die twee laatste zijn zeker niet goed voor het milieu, maar in hoeverre leveren ze risico’s op voor werknemers?

Voor een aantal stoffen bestaan in Nederland grenswaarden. Hierbij is ook de FNV betrokken. De Nederlandse grenswaarde voor formaldehyde is bijvoorbeeld meer dan twee keer zo laag is als de Europese grenswaarde. De werkgever is verplicht een registratie bij te houden van werknemers die worden blootgesteld aan stoffen die kanker kunnen veroorzaken of het DNA kunnen beschadigen. Dit wordt echter zelden gedaan. Vraag je werkgever eens of hij zo’n lijst heeft.


De blootstelling aan chemische stoffen kun je vaak wel meten. Je kunt monsters nemen en laten analyseren en bepalen wat een daggemiddelde is. De laatste tijd zien we steeds vaker dat werkgevers werknemers van sensoren willen voorzien om de blootstelling in kaart te brengen. Onlangs organiseerde TNO hier een bijeenkomst over, waar ook leden van de FNV bij aanwezig waren.


Het klinkt mooi, sensoren, zodat je real time kunt meten en terugkoppelen. Er zijn echter ook nadelen. Hoe betrouwbaar zijn de sensoren? Hoe zit het met je privacy? Wie is er verantwoordelijk: je werkgever of jij? De werkgever moet maatregelen nemen om te voorkomen dat je wordt blootgesteld. Als dat niet mogelijk is, moet hij collectieve maatregelen treffen. Dan helpt een sensor niet. Die meet immers alleen jouw persoonlijke blootstelling.

Kortom, er is nog veel te doen voor ons op het gebied van gevaarlijke stoffen.


Marike Schooneveldt is adviseur veilig en gezond werk voor de sector Industrie & Agrarisch.