ZAADVEREDELING

Staatsbezoek India

MINISTER KAAG BESPREEKT SLECHTE OMSTANDIGHEDEN IN INDIASE ZAADSECTOR

tekst Adrie Boxmeer, beeld Rijksoverheid

Minister Sigrid Kaag

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben op verzoek van de FNV tijdens een staatsbezoek aan India aandacht gevraagd voor de slechte arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in zaadveredelingsbedrijven. De zaadsector in India produceert voor Nederlandse bedrijven die de zaden vervolgens veredelen en verkopen.

De FNV en Arisa (voorheen Landelijke India Werkgroep) deden onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in de Indiase zaadsector. Hieruit bleek dat wettelijke minimumlonen niet betaald worden en vrouwen stelselmatig minder verdienen dan mannen. Ook is er sprake van kinderarbeid en nemen vooral arbeidsmigranten hun kinderen mee, waardoor die niet naar school kunnen. De Nederlandse veiligheidsvoorschriften over werken met pesticiden zijn veelal onbekend bij Indiase werknemers.

Een andere misstand in India zijn de schulden die kleine boeren oplopen wanneer zij in opdracht zaden produceren. De investeringen voor de productie lenen deze boeren bij gebrek aan toegankelijke kredieten meestal bij ‘money lenders’ tegen hoge rentes. Bij misoogsten is het risico voor de boeren en blijven zij achter met een grote schuldenlast. Niet zelden leidt dat tot zelfmoorden, waarna de schuldenlast over gaat op vrouw en kinderen.

De FNV vindt het belangrijk dat iedereen in de agrarische sector onder goede omstandigheden zijn werk kan doen.

Rondetafelgesprek

Deze informatie is gedeeld met de koning met het verzoek om dit tijdens het staatsbezoek in oktober ter sprake te brengen. De FNV vindt het belangrijk dat iedereen in de agrarische sector onder goede omstandigheden zijn werk kan doen. Voor India betekent dat veilige werkomstandigheden, geen kinderarbeid, een leefbaar loon en geen uitbuiting. In Nederland betekent dat het naleven van cao’s, leefbare lonen, veilige werkomstandigheden en geen uitbuiting van arbeidsmigranten.

Begin oktober kreeg de FNV antwoord van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin stond dat minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens het staatsbezoek, waaraan ook een Nederlandse handelsdelegatie deelnam, de slechte arbeidsomstandigheden in de Indiase zaadsector heeft aangekaart. Verder namen de koning en de koningin op een duurzaam landbouwbedrijf in de Indiase deelstaat Kerala deel aan een rondetafelgesprek met Nederlandse en Indiase bedrijven en kennisinstellingen. Het koningspaar sprak onder meer over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en internationaal maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.


Convenant

FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg: ‘Het is goed dat de koning en koningin dit hebben aangekaart. Al lange tijd wordt er onderhandeld over een convenant voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de land- en tuinbouw. In zo’n convenant staan afspraken tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties om misstanden zoals uitbuiting te voorkomen. Bedrijven worden verplicht om met plannen te komen voor verbetering, waar een rechter ze aan zal houden. Er zijn al goede stappen gezet, maar de vorderingen gaan traag.’

Deel deze pagina