SANDER

EEN PRACHTIG VOORSTEL

Het is echt ongelooflijk. Je zegt: 'Ik heb niets om te geven, maar als jij 100 euro geeft dan kun je van mij wel een tientje krijgen.'

Volgens de werkgevers in de glastuinbouw is er geen ruimte voor welke loonsverhoging dan ook in 2020. Maar in de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans zit ruimte om in de cao negatief af te wijken. Die ruimte willen de werkgevers maximaal benutten. Ze willen af van de sociale regeling voor collega’s die minder dan 35 procent zijn afgekeurd. Daar bovenop willen ze de verjaring van de vakantiedagen van vijf jaar naar zes maanden terugbrengen en minder premie betalen voor de sociale fondsen. Ook willen ze studiekosten van de laatste vijf jaar kunnen aftrekken van de eventuele transitievergoeding.


De werkgevers zeggen tegen de vakbonden: als jullie dat met ons afspreken in de cao, dan is er misschien nog wel een heel kleine verhoging van het loon mogelijk. Ze vertellen in de krant dat ze het raar vinden dat de bonden niet willen onderhandelen, want ze hebben toch een prachtig voorstel gedaan. Van welke planeet komen de werkgevers eigenlijk?

Steen en been klagen de werkgevers over de nieuwe wet, dat het ze zoveel gaat kosten. Dat komt omdat ze de kosten al jaren laag houden door te werken met heel veel uitzendkrachten en payrollers die ze bijna allemaal het minimumloon betalen. Uitzendkrachten waren er voor ziek en piek en niet om de arbeidskrachten zo goedkoop mogelijk te houden. Dat is nou juist de reden dat er een nieuwe wet is gekomen.


Beste werkgevers in de glastuinbouw, misschien komen jullie nog wel met een echt prachtig voorstel, zodat we toch nog aan tafel kunnen over een nieuwe cao voor 2020.

SANDER.MARTINS@FNV.NL