NIEUWE BESTUURDER

FNV-bestuurder Cindy Spierings verruilt zorg voor agrarische sector

‘ER VALT HIER ABSOLUUT NOG IETS TE BEREIKEN’

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

Sinds 1 december kent FNV Agrarisch Groen een nieuwe bestuurder: Cindy Spierings (41). Ze is aan de slag gegaan in Noord-Brabant en Limburg, in de paddenstoelensector en in de varkensverbetering. Ook zet ze zich in voor arbeidsmigranten.

Cindy vervangt Patrick Meerts, die van de agrarische sector is overgestapt naar de industrie. Vijftien jaar geleden begon ze als student bij de FNV om aan de telefoon vragen te beantwoorden van leden. Na haar studie bleef ze bij de bond en werd ze manager van het contactcentrum van FNV Bondgenoten. Uiteindelijk werd ze vakbondsbestuurder voor de zorg. Vijf jaar lang behartigde ze de belangen van de leden in de gehandicaptenzorg, verpleegzorg en thuiszorg. ‘Dat was een mooie tijd, maar wel heel intensief. In de zorg zijn de twee grootste problemen de werkdruk en de veiligheid van de medewerkers. Met name in de geestelijke gezondheidszorg doen zich door onderbezetting helaas weleens situaties voor in verpleeginstellingen die voor de medewerkers niet veilig zijn. Dat jonge medewerksters de verantwoording hebben voor een te grote groep.’ Ze is ervan overtuigd dat er structureel meer geld naar de zorg moet om deze problemen definitief op te lossen. ‘Zolang dat niet gebeurt blijft het dweilen met de kraan open.’

JARENLANG GEEN CAO

Na vijf jaar was ze toe aan een nieuwe uitdaging. Van de zorg, naar de agrarische sector: van een vrouwenwereld naar een mannenwereld? Ze lacht: ‘Dat is een beetje een cliché, want in de zorg werken steeds meer mannen, terwijl in bepaalde agrarische sectoren vrouwen ook goed zijn vertegenwoordigd.’ Maar hoe dan ook: de agrarische sector is totaal anders dan de zorg. ‘Dat kun je wel zeggen. Je kunt hier echt nog iets bereiken. Neem de paddenstoelensector, waar al jaren geen cao is afgesloten. En over de positie van arbeidsmigranten is door het rapport van het Aanjaagteam van Emile Roemer nogmaals duidelijk geworden dat er heel veel aan schort.’

DRIE KINDEREN

Maar zelfs een FNV-bestuurder houdt zich weleens met andere zaken bezig dan alleen maar werk. Dus daarom de vraag: wat zijn haar hobby’s? ‘Ik ga met enige regelmaat naar de sportschool. Ook zit ik in de medezeggenschapsraad van de basisschool van mijn kinderen. Ik heb drie kinderen van 2, 4 en 10 jaar. Dat kost uiteraard ook veel tijd. Om heerlijk te ontspannen ga ik weleens naar de sauna. En we houden erg van kamperen.’

Deel deze pagina