REORGANISATIE

MEDEWERKERS BLIJDORP SLACHTOFFER VAN INTIMIDATIE DOOR LEIDING

Tekst Adrie Boxmeer Beeld Bert Janssen

Nuri Alders

‘Kijk maar goed naar de collega’s die er nu zitten, sommigen zal je hier binnenkort niet meer zien.’ En: ‘Jij bent een blok aan mijn been.’ Dat zijn enkele van de intimiderende opmerkingen die medewerkers van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam de afgelopen tijd van enkele leidinggevenden te horen krijgen. Blijdorp moet reorganiseren, volgens de directie omdat sinds het uitbreken van de coronacrisis het aantal bezoekers drastisch is gedaald. Maar volgens medewerkers is de bedrijfsvoering al jaren een puinhoop.

Op 16 maart moest Blijdorp zijn poorten sluiten vanwege de lockdown die de regering had afgekondigd. Tweeënhalve maand later mocht de dierentuin weer open. Er kon echter maar 40 procent van het maximale aantal bezoekers worden toegelaten. Medio oktober werden de coronamaatregelen weer tijdelijk verscherpt waardoor Blijdorp nog eens twee weken dicht moest. Blijdorp kreeg net als veel andere bedrijven die hard door de coronamaatregelen werden getroffen steun van de overheid via de NOW-regeling. Ook stelde de regering nog extra geld beschikbaar voor de dierentuinen: 39 miljoen euro, te verdelen over meer dan 50 parken. En Blijdorp kreeg een overbruggingskrediet van 10 miljoen euro van de gemeente Rotterdam. Dat bedrag moet in 20 jaar worden terugbetaald.

OVERGANGSREGELING

Al met al een fors steunpakket, maar volgens directeur Erik Zevenbergen van Blijdorp is het niet genoeg om met de huidige omvang van het personeelsbestand als dierentuin te overleven. Hij kondigde een reorganisatieplan aan. Ook stelde hij voor om de overgangsregeling die voor een deel van de medewerkers bestaat op termijn op te heffen. Die regeling is er gekomen nadat Blijdorp in 2012 los kwam te staan van de gemeente Rotterdam. De ambtenaren-cao werd vervangen door de cao Leisure voor dagattractiebedrijven. Omdat die cao slechter is dan die van ambtenaren kwam er een overgangsregeling voor de werknemers die in 2012 in dienst waren. Zevenbergen wil de regeling nu ‘harmoniseren’, in gewoon Nederlands: afbouwen.

STOK OM MEE TE SLAAN

Volgens medewerkers heeft Zevenbergen sinds zijn komst drie jaar geleden de polarisatie tussen de ‘overgangers’ en de mensen in de cao Leisure alleen maar aangewakkerd. Bij zijn komst in 2017 stuurde Zevenbergen rond de kerst een brief aan alle medewerkers waarin hij zijn zorgen uitsprak over de financiële situatie bij de dierentuin. Volgens een medewerker is het er sindsdien niet veel beter op geworden. ‘Hij gebruikt nu de coronacrisis als een stok om mee te slaan, maar het rommelt al jaren.’ Ook het feit dat de directie de 3 procent loonsverhoging per 1 januari 2020 zoals afgesproken in de cao pas een half jaar later uitbetaalde, droeg niet bij aan een betere stemming in de dierentuin.

MOOIE WOORDEN

Voor FNV-bestuurder Nuri Alders is de harmonisering onbespreekbaar. ‘Dat heb ik de directie in een brief namens de leden laten weten. Verder willen de leden dat er geen gedwongen ontslagen vallen, dat mensen voor wie er geen werk meer is worden bemiddeld naar ander werk, en er een vrijwillige vertrekregeling komt. Ook moet het generatiepact, waarbij oudere werknemers iets minder gaan werken tegen een geringe salarisverlaging maar met behoud van hun volledige pensioenrechten, voor iedereen gaan gelden.’ Nuri Alders begon zijn brief aan de directie met een belangrijke eis: ‘Dat de pesterijen, het angst zaaien en het kweken van een tweedeling per direct moesten stoppen. Ik heb hierop antwoord gekregen van directeur Erik Zevenbergen. Hij deelde mee dat de leidinggevenden nogmaals op de normen en waarden zijn gewezen die binnen Blijdorp van kracht zijn. Wij houden het in de gaten.’

ARTIS

Ook bij Artis in Amsterdam wordt gereorganiseerd. Hier moet zo’n kwart van de medewerkers, 20 tot 40 mensen, verdwijnen. FNV-bestuurder Marjolein Dubbelaar: ‘Directeur Rembrandt Sutorius heeft ons over het voorgenomen collectief ontslag geïnformeerd. Verder gaf hij aan dat het overleg met de or over een regeling al in de eindfase zat. Hij wilde niet meer met de FNV onderhandelen over een sociaal plan. Bovendien wilde hij informatie over de reorganisatie alleen onder geheimhouding verstrekken. Dat was voor ons uiteraard onacceptabel, want dan kunnen we er niet met onze leden over praten.’ Net als in Blijdorp vallen veel werknemers bij Artis onder een overgangsregeling uit de tijd dat ze nog werkten voor de gemeente Amsterdam. Artis heeft eenzijdig afgekondigd deze regeling te gaan harmoniseren. Marjolein Dubbelaar: ‘Dat is voor ons onacceptabel. We eisen dan ook dat dit wordt teruggedraaid. We zijn bereid dit desnoods via de rechter af te dwingen.’

Deel deze pagina