VOORWOORD

ARBEIDSMIGRANTEN

Door corona zijn sommige sectoren zwaar getroffen, andere maken juist een forse groei door. De sector Agrarisch en Groen is volgens het UWV op enkele bedrijfstakken na tot nu redelijk ongeschonden. Die indruk krijg je niet als je naar de cao-voorstellen van de werkgevers kijkt, bijvoorbeeld naar de voorstellen voor de open teelten. De werkgevers vinden een loonsverhoging van 4 procent over drie jaar een mooi bod! De cao liep al op 28 februari dit jaar af. Dus de werknemers lopen sowieso hun loonsverhoging over dit jaar mis. Bovendien, dit bod ligt ongeveer op inflatieniveau. Ook de zondagtoeslag kan volgens de werkgevers worden gehalveerd. Maar het ergste is dat ze de bijdrage die arbeidsmigranten voor hun huisvesting betalen willen verhogen. In 2017 hebben wij er tijdens de cao-onderhandelingen voor gevochten dat die bijdrage maximaal 20 procent van het minimumloon bleef. Wettelijk mag de bijdrage 25 procent zijn.

Corona heeft deze zomer de vaak erbarmelijke huisvesting van de 500.000 arbeidsmigranten nadrukkelijk op de agenda gezet. Het Aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer onderzocht de misstanden. Een van zijn aanbevelingen is het reguleren van het huisvestingsbeleid. Vooral bij uitzendbureaus gaat het mis. En laten de werkgevers in de glastuinbouw en open teelten daar nou net veel mee werken. Uitzendbureaus moeten een certificaat hebben, arbeidsmigranten moeten bij aankomst twee maanden werkgarantie krijgen en hun afhankelijkheid van de werkgever voor wat betreft huisvesting moet worden losgekoppeld. Dat is namelijk een vrijbrief voor uitbuiting. Er is een tekort aan fatsoenlijke huisvesting. De piekarbeiders in de open teelten verblijven nog steeds in stacaravans met vaak maar weinig privacy. Hoe durft LTO zo snel na het uitkomen van het advies van het Aanjaagteam met een voorstel te komen om de huisvestingsbijdrage met 5 procent te verhogen, terwijl arbeidsmigranten vaak slechts het wettelijk minimum verdienen?

Nee, ook nu komen wij weer niet tot een fatsoenlijke cao. Misschien helpt Kerstmis de werkgevers tot andere gedachten te brengen. En we duimen dat het kabinet de voorstellen van het Aanjaagteam overneemt. Marcella Bense Bestuurder en teamleider Agrarisch Groen